Náš statek se dá charakterizovat jako původní zemědělská usedlost ze začátku 20. století, která dříve sloužila k běžnému venkovskému životu, kde rodina původního majitele žila po několik generací, živila se zemědělstvím a různými pomocnými pracemi, vlastnila několik ha polí a lesa a chovala běžná hospodářská zvířata, prasata, skot, ovce, drůbež. Koně nikdy.

My jsme statek v dezolátním stavu koupili v roce 2000, dnes již prošel velkými stavebními úpravami a začíná se pomalu blížit našim představám.

Původní prostory jsou teď spolu s novými rozděleny na byt majitelů statku, výměnek určený k pronájmu, přízemí je určeno k ubytování hostů, k agroturistice. K dispozici návštěvníkům je nyní kuchyňka, 2 pokoje, šatna pro jezdecké návštěvníky, WC a koupelna. Vše je nově zrekonstruováno a v budoucnu přibude ještě klubovna a společenská místnost s krbem.

Stáje jsou boxové, určené pro 8 koní, na dvoře jsou ještě 2 venkovní anglické boxy. Dvůr uzavírá dvoupatrová stodola určená ke skladování sena a slámy. Za stodolou je zahrada s přiléhajícími 3 ha pastvin, jízdárna a písková kruhová ohrada.